Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

De website http://click2shopbrussels.be/ wordt gepubliceerd door AG REAL ESTATE, AG REAL ESTATE NV/SA is een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Kunstlaan 58 1000 Brussel.

De dienstverlener die belast is met de hosting, de ontwikkeling en het onderhoud van de website http://click2shopbrussels.be/ is Wishibam, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 15.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 104 Rue Réaumur, in Parijs (75002), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 799 701 628.

U kunt alle informatie met betrekking tot het gebruik van of de toegang tot de Diensten verkrijgen door contact op te nemen met de Onderneming op het volgende e-mailadres: info@click2shopbrussels.be